Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να διαγράψω έναν προϋπολογισμό;

Εάν πιστεύετε ότι δεν χρειάζεστε πλέον έναν προϋπολογισμό, μπορείτε να διαγράψετε μόνο τις κατηγορίες του προϋπολογισμού σας και να διατηρήσετε το συνολικό όριο ή να διαγράψετε όλους τους προϋπολογισμούς. Πρέπει απλώς να:

1. Μεταβείτε στην ενότητα «Αναλυτικά στοιχεία» κάνοντας κλικ στο γράφημα ράβδων στην άνω δεξιά γωνία της καρτέλας «Αρχική Λογαριασμοί» κι έπειτα να κάνετε κλικ στον «Προϋπολογισμό» ακριβώς κάτω από το γράφημα δαπανών. Μπορείτε επίσης να έχετε άμεση πρόσβαση στην οθόνη «Προϋπολογισμός» πηγαίνοντας προς τα κάτω στην καρτέλα «Αρχική Λογαριασμοί» και κάνοντας κλικ στο πλακίδιο προϋπολογισμού στην ενότητα Αναλυτικά στοιχεία.

2. Σε περίπτωση που θέλετε μόνο να διαγράψετε τις κατηγορίες των προϋπολογισμών, μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα «Κατηγορίες προϋπολογισμών» και κάντε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση». Επιλέξτε «Απενεργοποίηση κατηγοριών προϋπολογισμών» και κάντε κλικ στο «Απενεργοποίηση» για να διαγράψετε όλες τις κατηγορίες των προϋπολογισμών.

3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε όλους τους προϋπολογισμούς και το συνολικό όριο, κάντε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση» στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης Προϋπολογισμός. Πατήστε στο «Απενεργοποίηση προϋπολογισμού» και κάντε κλικ στο «Απενεργοποίηση» ώστε να διαγράψετε όλους τους προϋπολογισμούς σας.

Θα θυμόμαστε τις τελευταίες ρυθμίσεις του προϋπολογισμού σας σε περίπτωση που θελήσετε κάποια στιγμή να ενεργοποιήσετε ξανά τον προϋπολογισμό σας. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορείτε να τον ρυθμίσετε ξανά εύκολα, όπως και τις κατηγορίες του προϋπολογισμού σας.

Σχετικά Άρθρα