Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ρυθμίζοντας τον κύκλο αναλυτικών στοιχείων σας

Μπορείτε να επιλέξετε τους λογαριασμούς που θα εμφανίζονται στο γράφημα δαπανών σας, καθώς και να τροποποιήσετε τον κύκλο του ίδιου του γραφήματος.

Βάσει προεπιλογής, τα Αναλυτικά στοιχεία σας είναι συγχρονισμένα σε μηνιαίο κύκλο, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο. Κάθε επιλεγμένος κύκλος δείχνει τις συνολικές δαπάνες, λεπτομερείς δαπάνες ανά περίοδο, τον μέσο όρο δαπανών και μια σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Εάν επιθυμείτε έναρξη και λήξη του κύκλου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου για το «Ημερολόγιο» στο πάνω μέρος της σελίδας των Αναλυτικών στοιχείων, επιλέξτε κύκλο Αναλυτικών στοιχείων μεταξύ εβδομαδιαίου, μηνιαίου ή ετήσιου και κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία κύκλου» στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης, για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης του κύκλου Αναλυτικών στοιχείων.

Σχετικά Άρθρα