Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η Καθαρή αξία στα Αναλυτικά στοιχεία;

Η Revolut σάς δείχνει τη συνολική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σας στην ενότητα «Καθαρή αξία». Η τιμή αυτή υπολογίζεται ως το άθροισμα όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σας το οποίο διακρατά η Revolut. Έτσι, θα έχετε σαφή εικόνα για την αξία των στοιχείων ενεργητικού σας. Αυτή περιλαμβάνει:

  • Υπόλοιπο μετρητών: Σύνολο διαθέσιμων η-χρημάτων ως μετρητά (περιλαμβάνει όλα τα υποστηριζόμενα επίσημα νομίσματα).
  • Αποταμίευση:Άθροισμα υπολοίπου από όλα τα χρηματοκιβώτια Vault που διαθέτετε.
  • Μετοχές: Τρέχουσα αξία μετοχών που κατέχετε στην εφαρμογή Revolut.
  • Κρυπτονομίσματα:Τρέχουσα αξία όλων των κρυπτονομισμάτων σας.
  • Εμπορεύματα: Τρέχουσα αξία όλων των εμπορευμάτων σας στην εφαρμογή Revolut.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ενότητα Καθαρής αξίας από την καρτέλα «Αρχική - Λογαριασμοί», πηγαίνοντας προς τα κάτω στην ενότητα Αναλυτικά στοιχεία ή από την οθόνη «Αναλυτικά στοιχεία» (το εικονίδιο γραφήματος στην άνω δεξιά γωνία της καρτέλας Αρχική) και πηγαίνοντας προς τα κάτω. Θα μπορείτε να δείτε τα τρία πρώτα στοιχεία ενεργητικού που συνεισφέρουν στην καθαρή αξία σας. Αν επιθυμείτε να δείτε πλήρη ανάλυση της καθαρής αξίας σας, πατήστε «Εμφάνιση όλων» και θα μπορείτε να δείτε την αξία κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, καθώς και το % που αντιπροσωπεύει τη συνολική καθαρή αξία σας.

Σχετικά Άρθρα