Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί το υπόλοιπο στην αναλυτική κατάστασή μου είναι διαφορετικό από το υπόλοιπο μου εμφανίζεται στην εφαρμογή μου;

Το υπόλοιπο στην αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού σας ενδέχεται να διαφέρει από το υπόλοιπο που αναφέρεται στην εφαρμογή σας. Το υπόλοιπο της αναλυτικής κατάστασης λογαριασμού αναφέρεται μόνο σε ολοκληρωμένες συναλλαγές, ενώ η εφαρμογή εμφανίζει το υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για χρήση, το οποίο συμπεριλαμβάνει εκκρεμείς συναλλαγές.

Σχετικά Άρθρα