Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τα πολύτιμα μέταλλα αποτελούν ρυθμιζόμενο προϊόν;

Τα πολύτιμα μέταλλα δεν αποτελούν ρυθμιζόμενα προϊόντα. Τα κεφάλαια που δεχόμαστε σε σχέση με τις συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων δεν θα διασφαλίζονται (όπως ισχύει για τις συναλλαγές σε επίσημο νόμισμα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υπό τους κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 του Ηνωμένου Βασιλείου). Οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο έχουμε στην κατοχή μας για λογαριασμό σας δεν καλύπτεται από το Σύστημα αποζημίωσης στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Σχετικά Άρθρα