Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πόσο κοστίζει η έκθεση σε πολύτιμα μέταλλα και πώς υπολογίζεται;

Η τιμή που βλέπετε στην εφαρμογή εξαρτάται από το αν πραγματοποιείτε αγορά ή πώληση. Η Revolut σας δείχνει είτε την προσφορά αγοράς είτε την προσφορά πώλησης με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Αφού πραγματοποιήσετε αγορά, θα δείτε ελαφρώς μικρότερη αξία από την επένδυσή σας, καθώς εμφανίζουμε την αξία των συμμετοχών σας εάν πωληθούν στην τρέχουσα τιμή προσφοράς πώλησης (η οποία είναι χαμηλότερη από την προσφορά αγοράς).

Επιπλέον, εφαρμόζουμε μια μικρή προμήθεια.

Για πελάτες τον προγραμμάτων Απλό και Plus, η προμήθειά μας είναι 1,5%.

Για πελάτες Premium/Metal, είναι 0,50%.

Σχετικά Άρθρα