Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έχω λογαριασμό πολύτιμων μετάλλων που διανέμεται ατομικά;

Αυτήν τη στιγμή, η Revolut δεν διανέμει ατομικούς λογαριασμούς πολύτιμων μετάλλων. Μόλις προβείτε σε μια αγορά πολύτιμων μετάλλων, τα μέταλλα θα αποθηκευτούν με ασφάλεια σε έναν «συγκεντρωτικό» λογαριασμό. Διατηρούμε το δικό μας εσωτερικό καθολικό, το οποίο καταγράφει την προσωπική έκθεση που μπορείτε να δείτε στην εφαρμογή σας Revolut.

Σχετικά Άρθρα