Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί απέτυχε η επαναλαμβανόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων;

Η επαναλαμβανόμενη αγορά σας μπορεί να αποτύχει για έναν από τους κάτωθι λόγους:

  • υπάρχει ανεπαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας
  • έχετε υπερβεί το δωρεάν όριο ανταλλαγής

Εάν αποτύχει μία επαναλαμβανόμενη αγορά, η συναλλαγή αυτή θα ακυρωθεί και η επαναλαμβανόμενη αγορά θα συνεχιστεί από την επόμενη περίοδο. Για παράδειγμα, εάν έχετε ρυθμίσει μία εβδομαδιαία αγορά και η συναλλαγή αποτύχει τη συγκεκριμένη εβδομάδα, θα ακυρωθεί και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σχετικά Άρθρα