Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς υπολογίζει η Revolut τις τιμές των κρυπτονομισμάτων;

Μεταδίδουμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές από τις ανταλλαγές που προκύπτουν από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες και υπολογίζουμε μια Σταθμισμένη κατά τον Όγκο Μέση Τιμή (VWAP). Στην τιμή που προκύπτει υπολογίζονται και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα το βάθος αγοράς και η μεταβλητότητα.

Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ένα περιθώριο στην τιμή που έχει προκύψει, το οποίο βλέπετε ξεχωριστά πριν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής και έπειτα εμφανίζεται στις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Το περιθώριο ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προμήθειες και Χρεώσεις για λεπτομέρειες). Το ποσό που θα πληρώσετε κλειδώνει τη στιγμή που διακανονίζεται η ανταλλαγή.

Σχετικά Άρθρα