Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι blockchain;

Ένα blockchain είναι ένα έγκυρο αρχείο που περιέχει κάθε συναλλαγή Bitcoin που έχει συμβεί ποτέ. Είναι κάτι ανάλογο με ένα είδος καθολικού που διατηρεί ένα ψηφιακό ιστορικό ιδιοκτησίας σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό το καθολικό είναι μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που αναπτύσσεται σε «μπλοκ», με το πιο πρόσφατο «μπλοκ» να περιέχει το τελευταίο σύνολο καταγεγραμμένων συναλλαγών.

Το blockchain επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να παρακολουθούν με διαφάνεια και ασφάλεια τις συναλλαγές σε ψηφιακό νόμισμα χωρίς να απαιτείται κεντρικό καθολικό.

Σχετικά Άρθρα