Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το επίσημο νόμισμα;

Ένα νόμισμα που εκδίδεται και δηλώνεται ως νόμιμο χρήμα από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή θεωρείται επίσημο νόμισμα, όπως το ευρώ και το δολάριο. Τα επίσημα νομίσματα επιτρέπουν σε μια κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή να χρησιμοποιεί σχεδόν οποιοδήποτε υλικό, όπως το χαρτί (το οποίο είναι ελαφρύ και κατάλληλο για μεταφορά) ως μέσο ανταλλαγής.

Το κρυπτονόμισμα δεν συνδέεται με κανένα επίσημο νόμισμα. Δεν εκδίδεται ούτε υποστηρίζεται από καμία κυβέρνηση και δεν συνδέεται με υποκείμενη αξία.

Σχετικά Άρθρα