Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το «hard fork» και πώς το χειρίζεται η Revolut;

Το «hard fork» είναι η διαδικασία με την οποία ένα κρυπτονόμισμα σπάει στα δύο. Αυτό συμβαίνει όταν ο υφιστάμενος κώδικας του κρυπτονομίσματος αλλάζει, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας παλιάς και μιας νέας έκδοσης.

Το «hard fork» συμβαίνει όταν οι σχεδιαστές ενός κρυπτονομίσματος, όπως το Litecoin, εισάγουν μια νέα έκδοση του υποκείμενου λογισμικού στο δίκτυο, η οποία δεν είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξουν δύο αλυσίδες μπλοκ (καθολικά) που θα λειτουργούν παράλληλα, με αποτέλεσμα να εισαχθεί ένα νέο κρυπτονόμισμα. Αυτό συνέβη όταν παρουσιάστηκε το Litecoin Cash.

Θα αποφασίζουμε κατά περίπτωση τον τρόπο προσέγγισης και χειρισμού οποιουδήποτε δυνητικού hard fork στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υποστηρίξουμε –ή ότι δεν θα υποστηρίξουμε– την κυκλοφορία νέων κρυπτονομισμάτων που προκύπτουν από hard fork.

Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως εάν σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε την κυκλοφορία τυχόν νέων κρυπτονομισμάτων.

Σχετικά Άρθρα