Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ορίσω τιμές-στόχους για αυτόματη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων;

Για να ανταλλάσσετε χρήματα και κρυπτονομίσματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες «Εντολή με όριο» ή «Εντολή παύσης».

Η Εντολή παύσης είναι μία εντολή αγοράς ή πώλησης, όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φτάσει μία καθορισμένη τιμή, γνωστή ως Τιμή παύσης. Όταν επιτευχθεί η Τιμή παύσης, η Εντολή παύσης γίνεται Ελεύθερη εντολή και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την Τιμή παύσης). 

Η Εντολή με όριο τιμής είναι μια Εντολή αγοράς ή πώλησης σε καθορισμένη ή καλύτερη τιμή. Οι Εντολές αγοράς με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή χαμηλότερη τιμή, ενώ οι Εντολές πώλησης με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή υψηλότερη τιμή. 

Η λειτουργία αυτόματης ανταλλαγής χρημάτων ονομαζόταν προηγουμένως Αυτόματη ανταλλαγή.

Σχετικά Άρθρα