Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι επενδύσεις μου διακρατούνται από ανεξάρτητη εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών στην DriveWealth LLC. Επηρεάζει το Brexit την προστασία των χρηματοοικονομικών προϊόντων μου στις ΗΠΑ;

Το Brexit δεν θα επηρεάσει το πώς προστατεύονται οι επενδύσεις σας στις ΗΠΑ, οι οποίες θα συνεχίσουν να διακρατούνται από την DriveWealth LLC και να καλύπτονται από την Securities Investor Protection Corporation (SIPC), σε περίπτωση που η DriveWealth LLC δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς εσάς.

Σχετικά Άρθρα