Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των κανονισμών προστασίας των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου;

Προς το παρόν, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους κανονισμούς προστασίας των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και του νόμου για την προστασία των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε τις οδηγίες της ΕΕ περί της προστασίας του καταναλωτή στην εθνική νομοθεσία, ώστε να κατορθώνει τους στόχους που ορίζονται σε κάθε οδηγία της ΕΕ. Ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλήρως εναρμονισμένος με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να μειώσει ή να ξεπεράσει τον βαθμό της προστασίας καταναλωτή που παρέχεται.

Σχετικά Άρθρα