Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιο είναι το πλάνο για την υπηρεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών της Revolut μετά το Brexit;

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στη διαδικασία αίτησης για μια άδεια στην Ιρλανδία. Με αυτή την άδεια, θα έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε επενδυτικές υπηρεσίες σε όλο τον ΕΟΧ το 2021. Θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη.

Σχετικά Άρθρα