Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς θα επηρεάσει το Brexit τη λειτουργία χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη Revolut;

Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, η εμπορική εταιρεία μας, Revolut Trading Limited (RTL), δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός του ΕΟΧ, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ως εντεταλμένος αντιπρόσωπος της κύριας εταιρείας, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από τη Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς).

Αυτό σημαίνει ότι η RTL δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένη για λογαριασμό της κύριας εταιρείας να διαφημίζει, προωθεί ή κατ' άλλον τρόπο παρέχει την υπηρεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών σε εσάς βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σχετικά Άρθρα