Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα μπορώ ακόμα να υποβάλλω καταγγελία σχετικά με την RTL μετά το Brexit;

Στο πλαίσιο του κανονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κανόνες σχετικά με τις καταγγελίες θα παραμείνουν ίδιοι μετά το Brexit. Συνεπώς, ανάλογα με τις περιστάσεις της καταγγελίας σας, ίσως μπορείτε να την προωθήσετε στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της τελικής απάντησής μας προς σε εσάς, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την καταγγελία σας.

Σχετικά Άρθρα