Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα μπορώ ακόμα να ζητήσω αποζημίωση εάν η RTL δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς εμένα μετά το Brexit;

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κανόνες περί αποζημίωσης θα παραμείνουν οι ίδιοι μετά το Brexit. Συνεπώς, ανάλογα με τις περιστάσεις της αξίωσής σας, ίσως μπορείτε να αιτηθείτε αποζημίωση από το Σύστημα Αποζημίωσης στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSCS), εφόσον η RTL αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μετά το Brexit, καθώς διατελεί εντεταλμένο αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένης εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σχετικά Άρθρα