Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα συνεχίσουν να καλύπτονται οι επενδύσεις μου βάσει του κανονισμού της ΕΕ μετά το Brexit;

Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη Revolut μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι επενδύσεις που έχετε κάνει μέσω της εφαρμογής Revolut δεν θα προστατεύονται πλέον από τους κανονισμούς της ΕΕ.

Ωστόσο, η RTL θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εντεταλμένος αντιπρόσωπος της κύριας εταιρείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority (FCA) και οι επενδύσεις που έχετε κάνει μέσω της εφαρμογής Revolut θα προστατεύονται στο πλαίσιο του κανονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο εν λόγω κανονισμός θα είναι σε κάθε περίπτωση ισοδύναμος προς τις απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ.

Σχετικά Άρθρα