Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ορίσω ειδοποιήσεις τιμών για χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση τιμών για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μετοχές.

Η ειδοποίηση μπορεί να δημιουργηθεί στην καρτέλα «Περιουσία» αφού επιλέξετε το κουμπί «Επένδυση» και κατόπιν μία από τις διαθέσιμες μετοχές. Στη συνέχεια, στις λεπτομέρειες της μετοχής, πάνω από την ενότητα με μια τιμή/γράφημα, επιλέξτε το εικονίδιο καμπάνας και δημιουργήστε μια ειδοποίηση.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, σύρετε προς τα αριστερά την ειδοποίηση που έχετε δημιουργήσει και επιλέξτε «Διαγραφή».

Σχετικά Άρθρα