Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες;

Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά από εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ κινητές αξίες, ο αριθμός των οποίων ολοένα και αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών από διεθνείς εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ μέσω των αμερικανικών πιστοποιητικών καταθέσεων (ADR) (π.χ. Alibaba, Sony). Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο επενδυτικό μας περιβάλλον στη λειτουργία χρηματιστηριακών συναλλαγών της εφαρμογής, ακόμα και χωρίς να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μελλοντικά τη δυνατότητα επένδυσης σε περισσότερες χώρες (όπως στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης), καθώς και να σας προσφέρουμε ΔΑΚ, οπότε μείνετε συντονισμένοι!

Επί του παρόντος υποστηρίζουμε Ελεύθερες εντολές, Εντολές εκτός ωραρίου λειτουργίας των αγορών, Εντολές με όριο τιμής και Εντολές ελαχιστοποίησης ζημιάς.

Σχετικά Άρθρα