Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς δρομολογούνται οι εντολές μου όταν πραγματοποιώ χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Εάν κάνουμε δεκτή την εντολή σας, θα τη διαβιβάσουμε σε τρίτη εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Συνεργασίας για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Σχετικά Άρθρα