Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πότε μπορώ να εκτελώ διαπραγματεύσεις;

Οι Εντολές για αγορά ή πώληση θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αγορών.

Ωστόσο, εντολές εκτός ωραρίου λειτουργίας των αγορών με όριο τιμής και ελαχιστοποίησης ζημιάς μπορούν να τοποθετηθούν και να μπουν σε σειρά αναμονής οποιαδήποτε στιγμή, αλλά θα εκτελεστούν μόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των αγορών και όταν πληρούνται οι όροι της εντολής.

Όσον αφορά μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ, οι μεγαλύτερες αγορές είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και της NASDAQ (με βάση τη Νέα Υόρκη), όπου οι συνήθεις ώρες χρηματιστηριακών συναλλαγών είναι μεταξύ 9.30 π.μ. και 4.00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), εκτός αν υπάρχει πρόωρη λήξη λόγω αργίας.

Σχετικά Άρθρα