Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είδους εντολές μπορώ να υποβάλω;

Επί του παρόντος υποστηρίζουμε Ελεύθερες εντολές, Εντολές εκτός ωραρίου λειτουργίας των αγορών, Εντολές με όριο τιμής και Εντολές ελαχιστοποίησης ζημιάς.

Σχετικά Άρθρα