Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς;

Η Εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας είναι μία εντολή αγοράς ή πώλησης μιας μετοχής, όταν η τιμή της μετοχής φτάσει μία καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή ελαχιστοποίησης ζημίας. Όταν επιτευχθεί η τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημίας, η εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας γίνεται ελεύθερη εντολή και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημίας).

Σχετικά Άρθρα