Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι μια εντολή με όριο τιμής;

Εντολή με όριο τιμής είναι μία Εντολή αγοράς ή πώλησης σε καθορισμένη ή καλύτερη τιμή. Οι Εντολές αγοράς με όριο τιμής θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή χαμηλότερη τιμή, ενώ οι Εντολές πώλησης με όριο τιμής θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή υψηλότερη τιμή.

Σχετικά Άρθρα