Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το κλασματικό υπόλοιπο μετοχής;

Το κλασματικό υπόλοιπο μετοχής είναι ακριβώς αυτό: ένα κλάσμα μιας ολόκληρης μετοχής. Οι εταιρείες εκδίδουν ολόκληρες μονάδες μετοχών, που ονομάζονται μετοχές, οι οποίες κατόπιν υποβάλλονται σε διαπραγμάτευση στη δημόσια αγορά για να τις αγοράσουν επενδυτές. Εάν αγοράσετε ένα κλασματικό υπόλοιπο μετοχών σημαίνει ότι αγοράζετε ένα μικρό κομμάτι της μετοχής μιας εταιρείας: ένα κλάσμα αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, μπορείτε να δείτε την επεξηγηματική ανάρτηση στον ιστολόγιό μας, εδώ.

Σχετικά Άρθρα