Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν όρια εντολών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Η ελάχιστη αξία εντολής είναι το 1 US$. Επίσης, μπορείτε να τοποθετείτε μια εντολή αξίας έως 10.000 US$ (ή έως 500 μετοχές, εάν η αξία τους είναι μικρότερη από 10.000 US$) κάθε φορά (κατά διαστήματα θα αναθεωρούμε το εν λόγω όριο).

Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε μετοχή αξίας 10.000 US$ και αμέσως μετά να αγοράσετε άλλα 10.000 US$ από την ίδια μετοχή, ωστόσο δεν μπορείτε να αγοράσετε μετοχές αξίας 11.000 US$ σε μία συναλλαγή.Τα 10.000 US$ θα πρέπει να αντιστοιχούν σε λιγότερες από 500 μετοχές κάθε φορά.

Σχετικά Άρθρα