Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Από ποιον εξουσιοδοτείται η Revolut Trading;

Η Revolut Trading Ltd (FRN 832790) είναι εντεταλμένη αντιπρόσωπος της Resolution Compliance Ltd (FRN 574048), η οποία είναι εγκεκριμένη και εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά Άρθρα