Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δηλώνω φόρο για τις επενδύσεις μου;

Οι επενδύσεις μπορούν να σας δημιουργήσουν κάποιο εισόδημα ή κεφαλαιακά κέρδη. Για παράδειγμα, εάν λάβετε μερίσματα ή εάν πωλήσετε μια μετοχή σε υψηλότερη τιμή από την τιμή αγοράς της. Τα έσοδα αυτά ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολόγηση σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες φορολογίας και είναι δική σας ευθύνη να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τρόπο δήλωσης ή καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου.

Σχετικά Άρθρα