Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί δεν μπορώ να κάνω ανάληψη των κεφαλαίων μου από τον λογαριασμό συναλλαγών μου;

Σε περίπτωση που πωλήσετε έναν συγκεκριμένο Τίτλο θα πιστώσουμε τον λογαριασμό σας ηλεκτρονικού χρήματος Revolut με την αξία της πώλησης. Η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να επενδύσετε εκ νέου σε οποιουσδήποτε διαθέσιμους τίτλους. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν και τα κέρδη σας δύνανται να πιστωθούν στον Λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος Revolut, δεν θα μπορείτε να τα κάνετε ανάληψη έως ότου διευθετηθεί η συναλλαγή που προκύπτει από την Εντολή σας για την πώληση των σχετικών Τίτλων. Στις περισσότερες υποκείμενες αγορές, ο διακανονισμός των Τίτλων που είναι διαθέσιμοι μέσω της εφαρμογής Revolut συνήθως πραγματοποιείται εντός δύο ημερών διαπραγμάτευσης.

Σχετικά Άρθρα