Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ακυρώσω την εντολή μου;

Θα μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ακύρωση εντολών εκτός ωραρίου λειτουργίας των αγορών και των εντολών με όριο τιμής και παύση παραγγελίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το αίτημά σας για ακύρωση μόλις υποβληθεί. Θα μπορείτε να ακυρώσετε ή να ανακαλέσετε μια εντολή μόνο προτού εκτελεστεί η εν λόγω εντολή, σύμφωνα με τους περιορισμούς της τρίτης εταιρείας παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών.

Συμπληρώστε το έντυπο

Ή αυτό το έντυπο

Σχετικά Άρθρα