Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να συμμετέχω στη διαδικασία ψηφοφορίας σε συνεδριάσεις εταιρειών στις οποίες κατέχω μερίδιο;

Ναι! Εάν είστε κάτοχος μετοχών (ακόμα και ενός κλάσματος μιας μετοχής!) σε εταιρεία που είναι εισηγμένη σε αγορά των ΗΠΑ και είστε μέτοχος με δικαίωμα ψήφου, τότε θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης συμμετοχής σε ψηφοφορία για ζητήματα που έχουν τεθεί από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εταιρείες στις οποίες έχετε επενδύσει και οι οδηγίες σας θα διαβιβαστούν στο σύστημα καταμέτρησης ψήφων ή στη συνεδρίαση, ανάλογα. Εάν κατέχετε κλασματικό υπόλοιπο μετοχής, το σύστημα καταμέτρησης ψήφων έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ή όχι να υπολογίσει ή να αγνοήσει την κλασματική συμμετοχή σας ανάλογα με την πολιτική που θα αποφασιστεί να εφαρμοστεί.

Σχετικά Άρθρα