Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί εάν αποτύχει η Revolut, τι θα γίνει με τις μετοχές;

Μετά την αποδοχή και την εκτέλεση των εντολών σας, οι τίτλοι σας θα εκτελεστούν από την Τρίτη εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών, η οποία θα μεριμνήσει, ώστε η διακράτηση των τίτλων να είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση των τίτλων σας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε βάσει νόμου.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η Τρίτη εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών θα διευθετήσει τους τίτλους προς διακράτηση θα βρείτε εδώ.

Σχετικά Άρθρα