Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί με τις μετοχές μου εάν μια εταιρεία διαγραφεί από το χρηματιστήριο;

Όταν μια εταιρεία διαγράφεται, η μετοχή της δεν διαπραγματεύεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια, ωστόσο εξακολουθείτε να έχετε το ίδιο ποσοστό της εταιρείας όπως και πριν. Συχνά, όταν μια μετοχή διαγράφεται από ένα μεγάλο χρηματιστήριο συναλλάσσεται εξωχρηματιστηριακά (OTC). Ωστόσο αυτό δεν ισχύει πάντα και σε ορισμένες περιπτώσεις η επένδυσή σας μπορεί να χαθεί.

Εάν μια μετοχή διαγραφεί και πλέον συναλλάσσεται εξωχρηματιστηριακά OTC, θα καταστήσουμε το μέσο OTC διαθέσιμο προς εσάς ώστε να πωλήσετε ολόκληρη τη μετοχή σας. Δεν θα υπάρχουν δεδομένα αγοράς εντός της εφαρμογής και συνεπώς, η εκτιμώμενη τιμή της μετοχής ορίζεται σε 0,01 $. Η τιμή εκτέλεσης θα ποικίλλει ανάλογα με την αγορά και επομένως θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την εκτιμώμενη τιμή. Μόλις λάβουμε μια εντολή από εσάς για πώληση, στόχος μας είναι να εκτελέσουμε τη συναλλαγή εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Σχετικά Άρθρα