Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί στον λογαριασμό μου χρηματιστηριακών συναλλαγών, εάν μια εταιρεία εκδώσει μέρισμα;

Θα πιστώσουμε το ποσό του μερίσματος στον λογαριασμό σας κατά την ημερομηνία πληρωμής.

Οι πληρωμές μερισμάτων ενδέχεται να υπόκεινται σε καθεστώς παρακράτησης φόρου στις ΗΠΑ ο οποίος παρακρατείται από τρίτη εταιρεία παροχής ασφαλειομεσιτικών υπηρεσιών. Η παρακράτηση φόρου είναι συνήθως 30%, αλλά μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας και εάν η συγκεκριμένη χώρα διαθέτει φορολογική συμφωνία σε ισχύ.

Σχετικά Άρθρα