Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί πρέπει να παρέχω πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα και το επάγγελμά μου, προκειμένου να πραγματοποιήσω χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Η υποβολή πληροφοριών σχετικά με το ετήσιο εισόδημά σας, το επάγγελμα και την καθαρή θέση απαιτείται πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού σας χρηματιστηριακών συναλλαγών για κανονιστικούς σκοπούς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

Σχετικά Άρθρα