Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να ανοίξω έναν λογαριασμό χρηματιστηριακών συναλλαγών;

Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό συναλλαγών, χρειάζεται πρώτα να ανοίξετε έναν λογαριασμό Revolut, να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να διαθέτετε τουλάχιστον την έκδοση 7.3 της εφαρμογής Revolut.

Οι λογαριασμοί συναλλαγών είναι διαθέσιμοι σε όλα τα προγράμματα της Revolut. Φροντίστε να επαληθεύσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και να ανεβάσετε ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας, για να επιταχύνετε τη διαδικασία της αίτησης για τον μελλοντικό επενδυτικό λογαριασμό σας.

Επί του παρόντος, προσφέρουμε τη λειτουργία χρηματιστηριακών συναλλαγών σε νόμιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, η εμπορική εταιρεία μας, Revolut Trading Limited (RTL), δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός του ΕΟΧ, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ως εντεταλμένος αντιπρόσωπος της κύριας εταιρείας, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από τη Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς).

Αυτό σημαίνει ότι η RTL δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένη για λογαριασμό της κύριας εταιρείας να διαφημίζει, προωθεί ή κάτ΄ άλλον τρόπο παρέχει την υπηρεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών σε εσάς βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σχετικά Άρθρα