Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς να χρηματοδοτήσω τον λογαριασμό επενδύσεών μου

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας επενδύσεων μεταφέροντας κεφάλαια από τον λογαριασμό σας Revolut. Αυτήν τη στιγμή, η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μόνο με την προσθήκη χρημάτων σε USD. Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο χρηματοδότησης λογαριασμού.

Λόγω του Brexit, δεν έχουμε προσωρινά τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών σε νέους χρήστες οι οποίοι διαμένουν στο Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι χρήστες των εν λόγω χωρών θα χρειαστεί να περιμένουν να εγκριθεί η αίτησή μας για άδεια στην Ιρλανδία, με την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις επενδυτικές υπηρεσίες μας εντός του ΕΟΧ το 2021. Αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης.

Σχετικά Άρθρα