Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ασφαλίσω τη συσκευή μου με την ασφάλιση συσκευής Revolut;

Μπορείτε να ασφαλίσετε συσκευές που έχουν αγοραστεί έως 6 μήνες νωρίτερα και διαθέτουν κωδικό IMEI.

Εάν το τηλέφωνό σας αγοράστηκε περισσότερες από 14 ημέρες πριν από την αγορά προγράμματος Ασφάλισης Συσκευών της Revolut, η ασφαλιστική σας κάλυψη θα ξεκινήσει μετά από 4 εβδομάδες. Εάν αγοράστηκε λιγότερες από 14 ημέρες πριν, η ασφαλιστική σας κάλυψη ξεκινά αμέσως. Η Ασφάλιση Συσκευών είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες μας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Οι πελάτες οφείλουν να χορηγήσουν αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης, για να προχωρήσουν σε απαίτηση χρημάτων.

Σχετικά Άρθρα