Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια είναι η απαλλαγή για ιατρικά έξοδα;

Η απαλλαγή είναι £75 για κάθε απαίτηση ιατρικών εξόδων, η οποία είναι το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλετε εάν υποβάλετε απαίτηση.

Σχετικά Άρθρα