Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος είναι ο πάροχος ταξιδιωτικής ασφάλισης της Revolut;

Η Revolut συνεργάζεται με την White Horse Insurance Ireland dac, η οποία είναι μια αξιόπιστη εταιρεία στον κλάδο των ταξιδιωτικών ασφαλίσεων, φημισμένη για την παροχή αξιόπιστης και αποτελεσματικής κάλυψης. Η White Horse έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των απαιτήσεων. Για στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την εφαρμογή.

Σχετικά Άρθρα