Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μεταφόρτωσα τα έγγραφά μου, αλλά δεν έλαβα πληροφορίες σχετικά με την εκ νέου επαλήθευση. Ποιος είναι ο λόγος της αναμονής;

Καθώς ο αριθμός των εγγράφων που εκκρεμούν για έλεγχο είναι μεγάλος, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για την επιβεβαίωση της εκ νέου επαλήθευσης (ενδεχομένως μερικές ημέρες). Αυτό δεν θα επηρεάσει τον λογαριασμό σας με οποιονδήποτε τρόπο. Απλώς χρειάζεται να ενημερώσουμε ορισμένα στοιχεία. Εν τω μεταξύ, εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία σας ζητούν νέα έγγραφα, αγνοήστε τα. Θα σας ενημερώσουμε, μόλις ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρωθεί και θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας, σε περίπτωση που χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες.

Σχετικά Άρθρα