Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορείτε να μου πείτε ποιο θα είναι το νέο μου LT IBAN, προτού πραγματοποιηθεί η μετάβαση του λογαριασμού μου;

Η Revolut δεν δημιουργεί τους νέους αριθμούς IBAN. Για τη δική σας ασφάλεια, το σύστημα το οποίο δημιουργεί τους αριθμούς IBAN διασφαλίζει ότι κατανέμονται με τυχαίο τρόπο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε δυστυχώς να σας πούμε ποιο θα είναι το νέο σας IBAN, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβασή σας στην ευρωπαϊκή μας οντότητα. Ωστόσο, θα σας γνωστοποιήσουμε το νέο σας IBAN, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σχετικά Άρθρα