Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι χρειάζεται να κάνω μετά τη μεταφορά του λογαριασμού μου στην ευρωπαϊκή εταιρεία;

Σε περίπτωση που έχετε εισερχόμενες ή εξερχόμενες επαναλαμβανόμενες πληρωμές στον λογαριασμό σας, θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο πως το IBAN σας έχει αλλάξει. Αυτό μπορεί να αφορά:

  • Άμεσες Χρεώσεις
  • Μισθό
  • Προγραμματισμένες πληρωμές στον λογαριασμό σας Revolut

Δυστυχώς, η Revolut δεν μπορεί να ειδοποιήσει τους αντισυμβαλλομένους εκ μέρους σας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία και να βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε πληρωμή στο μέλλον θα διευθετείται επιτυχώς.

Προκειμένου να ειδοποιήσετε τον εργοδότη σας για τον νέο σας λογαριασμό και να γίνεται η κατάθεση του μισθού σας, έχουμε προσθέσει μια λειτουργία για τους μισθούς στην εφαρμογή Revolut. Για να ανακτήσετε την ειδοποίηση για τους μισθούς:

  • Μεταβείτε στην εφαρμογή.
  • Επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα «Λογαριασμοί», όπου εμφανίζονται όλα τα ενεργά νομίσματά σας.
  • Επιλέξτε το τοπικό ευρωπαϊκό νόμισμα, στο οποίο επιθυμείτε να ανακτήσετε τον μισθό, όπως για παράδειγμα ευρώ.
  • Επιλέξτε «Προσθήκη χρημάτων».
  • Επιλέξτε «Αλλαγή» για τον τρόπο πληρωμής.
  • Επιλέξτε «Μισθός».
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικά Άρθρα