Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δεν έλαβα την ανταμοιβή μου για την Καμπάνια σύστασης φίλων. Γιατί;

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που προσκαλέσατε ολοκλήρωσε όλα τα βήματα αυτά πριν από την προθεσμία της καμπάνιας. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία της προθεσμίας στην πρόσκληση που σας εστάλη μέσω email.

  • εγγραφή χρησιμοποιώντας σύνδεσμο της προωθητικής καμπάνιας, 
  • επαλήθευση της ταυτότητας,
  • προσθήκη χρημάτων μέσω χρεωστικής κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς. Λάβετε υπόψη ότι οι εσωτερικές μεταφορές χρημάτων δεν υπολογίζονται
  • παραγγελία μίας φυσικής κάρτα Revolut και 
  • πραγματοποίηση 3 πληρωμών με κάρτα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία εικονική κάρτα για όσο διάστημα αναμένεται η φυσική κάρτα). 

Οι συγκεκριμένες πληρωμές με κάρτα δεν χρειάζεται να ολοκληρωθούν. Μπορούν να παραμείνουν σε κατάσταση εκκρεμότητας. Ισχύουν ελάχιστα ποσά συναλλαγής, τα οποία και καθορίζονται στην πρόσκληση που εστάλη μέσω email.

Εάν ο φίλος ή η φίλη σας έχει εκτελέσει όλα τα πιο πάνω βήματα, η ανταμοιβή θα πρέπει να έχει ήδη κατατεθεί στον λογαριασμό Revolut που διαθέτετε.

Σχετικά Άρθρα