Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποια εταιρεία παρέχει την Προστασία αγορών, επιστροφής χρημάτων, ασφάλισης ακύρωσης εισιτηρίων ;

Η Revolut συνεργάζεται με την Qover, έναν μη συνδεδεμένο ασφαλιστικό πράκτορα, για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδίδεται από την Qover και η Qover θα φροντίσει για όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης.

Η ασφάλιση παρέχεται από την Wakam ή την Chubb ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας.

Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις στην εφαρμογή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Σχετικά Άρθρα