Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Σε ποιες περιπτώσεις δεν με καλύπτει η Προστασία ακύρωσης εισιτηρίων;

Ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν σας καλύπτει η Προστασία Ακύρωσης Εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες:

  • για ασθένεια ή ατύχημα, κατάσταση ή περιστάσεις τις οποίες γνωρίζατε τη στιγμή της αγοράς του εισιτηρίου. Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις για την πλήρη λίστα των εξαιρέσεων.
  • για αξιώσεις όπου ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης προσφέρει εκπτωτικό κουπόνι ή αποζημίωση
  • για την απροθυμία σας να παρευρεθείτε στην εκδήλωση
  • για τυχόν τραυματισμούς ή ασθένειες για τα οποία δεν ήταν απαραίτητη η θεραπεία από ιατρό
  • για την απώλεια του/των εισιτηρίου/ων
  • για εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν, αφού οι κρατικές αρχές είχαν εκδώσει οδηγίες που σας απέτρεπαν από τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση
  • για εισιτήρια εκδηλώσεων που αγοράσατε για επαγγελματικούς λόγους

Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις στην εφαρμογή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Σχετικά Άρθρα