Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι χρειάζεται να έχω στην κατοχή μου για να υποβάλω αξίωση Ασφάλισης προστασίας;

Για όλα τα είδη αξιώσεων, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε φωτογραφία της απόδειξης. Ανάλογα με το είδος της αξίωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανεβάσετε επιπλέον έγγραφα, εάν απαιτηθεί από τον πραγματογνώμονα. Παραδείγματα των εγγράφων που μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε είναι:

  • Για περιπτώσεις κλοπής: αντίγραφο της αστυνομικής αναφοράς
  • Για περιπτώσεις βλαβών: εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί ολική βλάβη ή απώλεια, αντίγραφο του τιμολογίου για την επισκευή
  • Για περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίου: έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι ήταν αδύνατο να προσέλθετε στην εκδήλωση

Ανατρέξτε στους Όρους & Προϋποθέσεις στην εφαρμογή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις στην εφαρμογή, μεταβαίνοντας στο Κέντρο → Ασφάλιση → επιλέξτε τον τύπο και κάντε κλικ στην επιλογή «Όλα τα έγγραφα».

Σχετικά Άρθρα